Книга - твой друг

Книга - твой друг

Недарма і прислів я є: Хліб годує тіло, а книга розум . І.Я. Франко про книгу сказав так: Книги морська глибина, х то в них пірне аж до дна, т ой, хоч і труду мав досить, д ивнії перла виносить . Здавна наші предки любили і цінували книги. Так, щоб книга зберігалася, титульна сторінка її часто була із шкіри, або прикрашена коштовним камінням, перлинами. Перша літера, як правило, писалася великою червоною літерою, прикрашалася квітами. І перш ніж стати книгою у сучасному вигляді, вона пройшла складний, довгий шлях.

Народилася книга давно. А хрещений батько - Іван Федоров. Перша друкована книга з явилася у Москві у 1564 р . (Апостол). Понад 10 років працював Федор ов над створенням друкарні. Цілий рік друкував свою першу книгу. У Москві працювати Федоров не міг книгодрукування було там припинено, бо духовенство боялося росту свідомості людей через книги. Тому Федор ов поїхав до Львова і заснував там свою друкарню. Перша друкована книга в Україні була завершена у 1574 році , називалась Львівський апостол . Тривалий час Федоров жив на Волині, однак знову він вернувся до Львова, де і помер. У Львові біля ратуші височить пам ятник Федорову. У різних країнах використовува ли різний матеріал для запису. Так у Єгипті використовували папірус.

Кращим матеріалом, ніж папірус, була об роблена шкіра телят і ягнят. Це був тонкий і міцний матеріал пергамент. До нас дійшло написане на пергаменті Остромирове євангеліє .Чим тільки не писали люди! Гострим каменем і кісточками, і металом, і глиною, і гусячими перами, і пізніше різними ручками. Найбільше видання у світі це багато томна збірка Акти і публікації Британського парламенту 1800 1900 років . Усі томи збірки важать разом 31 тонну . Для того щоб прочитати їх, потрібно понад 6 років. На оправу видання пішла шкіра , на 34 тисяч і книг. Найбільша у світі книга знаходиться у Державній бібліотеці у Німеччині. За Книгою рекордів Г і ннеса це гігантський атлас вагою 120 кг . Виданий він у 1661 році і має розмір 170x110 см.

Перлиною слов янської поліграфії вважаються байки Крилова, надруковані 130 років тому. Ця книга трохи більша за звичайну марку.

Персидський вчений візир Сахиб (жив у середині X століття) дуже любив книги. Він мав бібліоте ку, що нараховувала 117 тисяч книг . Більшу части ну життя візир проводив у сідлі, разом з собою в по ходи брав бібліотеку. На перевозці книг було зайня то 400 верблюдів . Цей караван був свого роду ката логом.